สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 
คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) 
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

         โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร : 02-280-9000
โทรสาร : 02-280-9046
ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ภายในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล และนำให้เจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทางดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 11 มกราคม 2566
1.กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้สมัครสอบสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร

2.กรณีชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สามารถชำระเงินได้ โดยกดเลือก "บริการอื่น ๆ" จากนั้นเลือก "ชำระค่าบริการ/ติมเงินมือถือ" เลือก "ระบุรหัสบริษัท" ใส่รหัส Company Code "99488" จากนั้นใส่หมายเลขอ้างอิง Ref.1 : เลขที่ชำระเงิน 10 หลัก และ Ref.2 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3.กรณีชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krunethai NEXT ให้ผู้สมัครสอบเปิดแอปพลิเคชัน และเข้าสู่ระบบ "จ่ายบิล" จากนั้นค้นหา รายการโดยระบุ "99488" ตรวจสอบชื่อหน่วยงาน และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref.1 : เลขที่ชำระเงิน 10 หลัก และ Ref.2 : เลขประจำตัวประชาชน 10 หลัก
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวนตำแหน่งละ  230  บาท  ซึ่งประกอบด้วย
-  ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน  200  บาท
-  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน  30  บาท

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกให้ทราบใน วันที่ 20 มกราคม 2566 https://soc.thaijobjob.com/
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://soc.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159  กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob